Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Krzysztof Żaba


Dr hab. inż. Urodził się 26.07.1971 roku w Krakowie. W latach 1991-1996 studiował na Wydziale Metali

Nieżelaznych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2002 roku obronił pracę doktorską.

Od 2003 roku zatrudniony jest na stanowisku adiunkta. W 2013 roku otrzymał stopień doktora

habilitowanego. W tym czasie brał udział w ponad 20 projektach naukowo-badawczych,

blisko 50 pracach i ekspertyzach dla przemysłu, kilkunastu wdrożeniach wyników badań w przemyśle,

kilku konsorcjach naukowo-przemysłowych. Jest autorem ponad 100 publikacji w czasopismach

naukowych i materiałach konferencyjnych, 15 monografii, jest współautorem 1 skryptu uczelnianego, autorem 5 zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych. Brał udział w kilku stażach naukowych w ośrodkach uniwersyteckich i przemysłowych w kraju i za granicą. Za swoje osiągnięcia otrzymał kilka nagród Rektora AGH, I nagrodę w V Edycji Konkursu SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2011 roku" pod patronatem wiceministra gospodarki oraz nagrodę „Pioneers of Our Future", za opracowanie i wdrożenie „Expert System – investment casting process optimization", przyznaną przez firmę Pratt & Whitney Canada. Obecnie jest Prodziekanem ds. Nauki i Studenckich, Kierownikiem Pracowni Inżynierii Produkcji oraz Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Doskonalenie Jakości", na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. Zainteresowania-piłka nożna i podróże. Żonaty, jedno dziecko.

  

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014