Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Antoni Wontorczyk


Dr hab., socjolog, psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współpracuje również jako visiting professor z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z psychologii transportu oraz Krakowską Akademią

wygłaszając wykłady dla studentów psychologii z problematyki psychologii bezrobocia i patologii

w organizacjach. W ostatnich latach jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół

problematyki różnic indywidualnych w zachowaniach użytkowników dróg, funkcjonowania jednostki

w relacjach społecznych głównie w odniesieniu do środowiska pracy, oraz rozwiązywania problemów zawodowych we współczesnej, ponowoczesnej rzeczywistości społecznej. Jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz ICCT (International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety) zrzeszającej psychologów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014