Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Tom Ruhan


Członek Zarządu - Główny Dyrektor ds. Prawnych i Akwizycji w NETIA S.A. Irlandczyk, lat 50,

w Polsce pozostaje od 1990 roku. Razem z Żoną Elżbietą każdą wolna chwilę spędzają z córkami:

Marią i Aleksandrą.

Został powołany na stanowisko członka zarządu Netii SA w dn. 5 kwietnia 2006 r. Od marca 2003 r.

pełni funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych Netii. Równocześnie, do czasu powołania go na

stanowisko członka zarządu, był prokurentem Spółki. Nadzorował od strony prawnej zakończenie

procesu restrukturyzacji finansowej Netii, konwersję jej opłat koncesyjnych oraz akwizycje blisko 40 spółek (w tym RST El-Net SA, Pro Futuro SA, Tele2 Polska Sp. z o.o. i ponad 30 spółek ethernetowych), które zostały następnie połączone z innymi spółkami operacyjnymi grupy. Wcześniej, w latach 1991-2003, pracował w kancelarii prawniczej Wardyński i Wspólnicy na różnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej SA, jak również w restrukturyzacji finansowej Netii SA, a w okresie bezpośrednio poprzedzającym zatrudnienie w Netii, pełniąc funkcję doradcy (Of Counsel). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii.

Tom Ruhan jest prezesem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Ponadto, pełni przez trzecią trzyletnią kadencję funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), a także jest członkiem Komisji Rozjemczej KIGEiT. Jest również członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Członek rady Fundacji Dorastaj z Nami, Biznes w Służbie Publicznej, zrzeszającej firmy z różnych branż, której celem jest pomoc materialna dzieciom ofiar katastrofy w Smoleńsku oraz dzieciom policjantów i żołnierzy, którzy zginęli w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014