Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Andrzej Martynuska


Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie od 1993 roku. W latach 1990 – 1992

– dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy. Członek Podkomitetu Monitorującego Program

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 w Województwie Małopolskim.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz studiów podyplomowych

o kierunku „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ekspert i wykładowca z zakresu rynku pracy. Ekspert Regionalnego Programu TAIEX

(Technical Assistance and Information Exchange Office). Certyfikowany trener-szkoleniowiec. Egzamin państwowy dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.  Autor i współautor wielu publikacji i poradników z zakresu rynku pracy i zarządzania.

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014