Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Marek Leśniak


Ksiądz, doktor teologii (teologia moralna), kapłan Archidiecezji Krakowskiej, ur. 24.04.1968 r.

w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. Studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej

i Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie (doktorat 2000 r.). Od 2001 do 2007 r. pełnił posługę

w Krakowskim Seminarium Duchowym jako prefekt ds. studiów oraz wicerektor.

W 2009 pobyt naukowy w USA (Loyola University of Chicago, Dominican University of Chicago).

Wykładowca teologii moralnej, etyki biznesu oraz spowiednictwa na Uniwersytecie Papieskim

Jana Pawła II. Publikuje w periodykach naukowych, autor haseł m.in. w encyklopediach: Encyklopedii Nauczania Społecznego Jana Pawła II, Radom 2003 oraz Encyklopedii Bioetyki, Radom 2007. Książki La finalità della funzione profetica della Chiesa nell’insegnamento sociale di Giovanni Paolo II, Roma 2000, współautor Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej, Kraków 2009, prac zbiorowych: Priorytety etycznego przedsiębiorcy – zysk, misja czy świętość? Kraków 2011, Etyka i duchowość  pracodawcy XXI wieku. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens" Kraków 2012; Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu, Kraków 2012; Powołanie lidera biznesu, Kraków 2013. Tłum. i red. nauk. Powołanie lidera biznesu, Papieskiej Rady „Iustitia et Pax". Organizator licznych konferencji naukowych z etyki biznesu. Wiceprezes Fundacji im. św. Jana Kantego, kapelan Rycerzy Kolumba, zaangażowany w duszpasterstwo katolickich przedsiębiorców i pracodawców „Talent", Klubu Przedsiębiorców „TABGHA", b. członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (wykłady i panele dla kadry zarządzającej z etyki biznesu). Członek Arcybractwa Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – org. charyt. zał. w 1584 r. przez ks. P. Skargę SJ, Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej św. Floriana w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Fides et Ratio", Prokurator Arcybractwa Miłosierdzia pw. Najśw. Maryi Panny Bolesnej, Dyrektor Pomocnej Ręki Arcybractwa Miłosierdzia (PRAM).