Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Karol Klauza


Prof. dr hab. Ur. w 1947 r. w Szczecinie, gdzie ukończył Państwowe Liceum

Ogólnokształcące nr 6. Studiował filozofię i teologię w Krakowie, Warszawie, Rzymie i Lublinie.

Doktoryzował się w 1981 r. na podstawie rozprawy przygotowanej pod promotorstwem

ks. prof. Czesława Bartnika na KUL. Habilitację osiągnął w 2001 r. na Wydziale Teologii KUL

w zakresie ikonologii dogmatycznej. Aktualnie kieruje Katedrą Semiotyki i Retoryki

Dziennikarskiej na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Wieloletni prezes Katolickiego

Stowarzyszenia Dziennikarzy, czynny dziennikarz w redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela, autor licznych publikacji naukowych z zakresu ikonologii, semiotyki i nauk o komunikowaniu.

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014