Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Stanisław A. Hodorowicz


Profesor dr hab., rodowity góral ur. w Bukowinie Tatrzańskiej, wnuk słynnej skrzypaczki

Bronisławy Koniecznej Dziadońki. Chemik, uczony i nauczyciel akademicki, twórca Krakowskiej

Szkoły Krystalografii Fizycznej, wieloletni dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

były prorektor ds. nauki tejże Uczelni, założyciel i rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Nowym Targu. Członek licznych organizacji i towarzystw naukowych krajowych

i zagranicznych.  Były członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, wiceprezes Polskiego

Towarzystwa Katalizy, Prezes Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, wiceprezes Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk. Członek honorowy Związku Podhalan, b. wiceprezes tego Związku oraz przewodniczący Jego Rady Naukowej.  Prezes Podhalańskiego Towarzystwa Naukowego, przewodniczący Zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, honorowy obywatel Miasta  Nowy Targ, hetman Zbójników, honorowy Podhalańczyk, senator RP. Autor ponad 300 publikacji i opracowań naukowych i regionalnych, autor „Słownika gwary Górali skalnego Podhala",  „Podhalańskich porzekadeł i pogwarek", „Dumacek czyli myśli po góralsku danych” oraz „Podhalańców myśli wyszukanych".

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014