Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Jarosław Górniak


Dr hab., Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca i kierownik Centrum Ewaluacji

i Analiz Polityk Publicznych UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji

i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ.

Socjolog i ekonomista, specjalista w zakresie metod badań społecznych,

metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych oraz socjologii gospodarki

i organizacji. Ekspert w zakresie statystycznej analizy danych, badacz rynku i opinii z

praktyką w sektorze komercyjnym. Kierował projektami badawczymi i eksperckimi dotyczącymi ewaluacji i pomiaru efektów programów publicznych (m.in. w zakresie rynku pracy, wykluczenia społecznego, rozwoju kapitału ludzkiego i rozwoju regionalnego). Konsultant i autor ekspertyz w zakresie programowania polityk publicznych i ewaluacji, strategii rozwoju, a także w zakresie metodologii badań i analizy danych w zarządzaniu publicznym i marketingu. Konsultant Województwa Małopolskiego w zakresie Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy.

Copyright by Fundacja Talitha Cum 2014