Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Janusz Dziki


Specjalista ds. Etyki w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o.

Ukończył Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego o kierunku

Europeistyka. Od roku 2007 pracuje w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu.

Od października 2012 r. zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Etyki. Odpowiada m. in za wdrażanie

programu etyki w PZL Mielec w oparciu o zapisy Kodeksu Etyk i Polityk Korporacyjnych,

obowiązujących we wszystkich jednostkach biznesowych amerykańskiej korporacji United

Technologies. Do jego obowiązków należy zapewnienie wewnętrznej komunikacji i szkoleń dla pracowników z zakresu etyki biznesu, jak również koordynowanie procesu zarządzania ryzykami przedsiębiorstwa oraz procesu wewnętrznych postępowań w sprawie naruszeń.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. − PZL Mielec to największy w Polsce producent statków powietrznych. Dzięki rozwojowi zaplecza R&D oraz rozszerzeniu działalności o produkcję helikopterów S-70i™ BLACK HAWK firma jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie przedstawicielem krajowego przemysłu lotniczego.