Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Maxymilian Bylicki


Pianista, menadżer, działacz społeczny, organizator życia artystycznego. Ukończył Akademię

Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie ora uzyskał Master of Business Administration w kanadyjskim

Uniwersytecie Calgary i w SGH. Łączy doświadczenia pracy artystycznej i pedagogicznej oraz

zarządzania z zakresu kultury, administracji publicznej, a także przedsiębiorstw rynkowych.

W latach 1990-1994 oraz 2000-2001 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Kultury.

Przez wiele lat jako dyrektor lub członek zarządu dużych spółek (PTK Centertel Sp. z o.o.,

Netia SA, KGHM Polska Miedź SA) odpowiadał także za sprawy personalne, pracownicze. Pracował również w firmach doradczych zajmujących się tematyką rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń.  Członek rad nadzorczych wielu dużych podmiotów gospodarczych.

Działa w organizacjach społecznych, zajmujących się kulturą, edukacją, rozwojem społecznym.

Żonaty, ośmioro dzieci, ośmioro wnuków.