WSTĘP WOLNY
wymagana rejestracja przez Internet lub - w miarę wolnych miejsc - w recepcji, w dniu Konferencji.
Recepcja w budynku A0 czynna od 800.
                              0700 Msza Święta w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ul. Misjonarska 37
Aula  A0     900 - 945
                              UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI, z udziałem:
                              Księdza Kardynała Metropolity Krakowskiego Stanisława Dziwisza,
                              Ministra Pracy i Polityki Społecznej - dr. nauk med. Władysława Kosiniaka-Kamysza,
                              Rektora AGH - prof. dr. hab. Tadeusza Słomki,
                              Prorektora - prof. AGH, dr. hab. inż. Mirosława Karbowniczka.
SESJE WYKŁADOWE, SEMINARIA I WARSZTATY
OD 1000 DO 1830
Aula  A0     1000 - 1200 Aula  A0     1230 - 1430 Sala wykładowa U2      1030 - 1430
SESJA WYKŁADOWA: SESJA WYKŁADOWA: SESJA WYKŁADOWA:
„WARTOŚCI PRACY” „WYZWANIA RYNKU PRACY” „PASJA – PRACA – PIENIĄDZE”
Prowadzenie:
prof. dr hab. Janusz Mucha
Prowadzenie:
ks. dr Marek Leśniak
Prowadzenie:
Maxymilian Bylicki
·  ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, KUL: Personalistyczny charakter pracy. ·   dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH:
Zatrudniając niepełnosprawnych... 
·   „CZAT NA ŻYWO Z MINISTREM"
  
dr nauk med. Władysław Kosiniak-Kamysz, MPiPS:
Nowe perspektywy na rynku pracy dla młodych.
·  prof. dr hab. Karol Klauza, KUL:
Praca jako element duchowości, wobec wyzwań współczesności.
·   dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH:
Nowe technologie - szanse i zagrożenia dla rynku pracy.
·   Zdzisław Miara, CROWN FINANCIAL MINISTRIES:
Jak odkryć swoje mocne strony i wybrać zawód zgodny z powołaniem?
·  dr hab. Antoni Wontorczyk, UJ:
Obawa o utratę pracy. Psychologiczne skutki widma bezrobocia.
·   dr hab. Inż. Krzysztof Żaba, AGH:
Intelektualny rozwój kadry Pracowni Inżynierii Produkcji jako istotny element kształtowania przyszłości młodych ludzi Pokolenia „Y ”.
·   Damian Redmer, Rozwojowiec.pl:
Jak NAPRAWDĘ rozpocząć własny biznes!
·  ks. dr Marek Leśniak, UPJPII:
Godność pracodawcy i pracownika w nauczaniu społecznym Kościoła.
·   prof. dr hab. Jarosław Górniak, UJ:
Młodość czy doświadczenie, czyli bilans kapitału intelektualnego w Polsce.
·   dr Roman Krzanowski, Fundacja Talitha Cum:
Ukryte reguły kariery w międzynarodowych firmach – wiedza, której nie znajdziecie w książkach!
  ·   Andrzej Martynuska, WUP Kraków:
Wyzwania rynku pracy, czyli dlaczego warto uczyć się przez całe życie.
·   dr Leszek Rymarowicz, SIPRP:
Mobbing, przemoc i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak nie stać się ofiarą?
PANELE DYSKUSYJNE
Aula  A0     1530 - 1650 Aula  A0     1710 - 1830
CHRZEŚCIJAŃSKI ETOS PRACY ETYKA PRACY
·  Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Senator RP
Wykład wprowadzający:„Sens pracy w świadomości górali”.
·   dr Adam Zadroga, KUL
Wykład wprowadzający:  „Moralne aspekty ludzkiej pracy”.
Paneliści: Paneliści:
·   Edward Kuchta - Kompleks BUKOVINA Terma Hotel Spa ·   Tom Ruhan - NETIA SA
·   Piotr Milczanowski - Fundacja Sternik / OPUS DEI ·  Janusz Dziki - PZL MIELEC (Sikorsky Aircraft Corporation)
·   o. Ludwik Mycielski OSB - zakon benedyktyński w Biskupowie ·   Wojciech Apel - G3S
·   ks. dr Lucjan Bielas - UPJPII ·   dr Jerzy Kołodziej (coach)
Moderator: Judyta Syrek - STACJA7.pl Moderator: ks. dr Lucjan Bielas - UPJPII
Sala wykładowa 1 w budynku A2      1530 - 1650 Sala wykładowa 1 w budynku A2      1710 - 1830
WARSZTATY PRAKTYCZNE
Prowadzenie: Doradcy zawodowi WUP w Krakowie, pracownicy pilotujący System Kwalifikacji w Polsce
(Zajęcia dedykowane dla osób startujących na rynku pracy i osób poszukujących pracy – limitowana liczba miejsc /20/)
Warsztat 1
„Ułóż puzzle swojej kariery, czyli jak gromadzić i dokumentować to,
co dla pracodawcy ma znaczenie.”
Prowadzenie: Ewa Bodzińska-Guzik - WUP Kraków
Warsztat 2
„Komunikacja interpersonalna narzędziem sukcesu na rynku pracy.”

Prowadzenie: Małgorzata Nowak - WUP Kraków
Sala wykładowa 2 w budynku A2      1030 - 1650
Dodatkowa możliwość tylko dla uczestników konferencji:
BEZPŁATNE KONSULTACJE INDYWIDUALNE U DORADCÓW ZAWODOWYCH!!!
(zgodnie z wczesniejszą rejestracją)
Aula  A0     1840 - 1900
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI