Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

LABOR OMNIA VINCIT


I KONFERENCJA O PRACY I DLA PRACY

„W dzisiejszych społeczeństwach bardziej pilnuje się

bilansów przedsiębiorstw i zysku niż godności pracy."


/Papież Franciszek/

MISJA

Przywrócenie   godności  pracy  w  kontekście  pełnej  egzystencji i rozwoju osobowego człowieka oraz zmierzenie się z wyzwaniami współczesnego rynku pracy z perspektywy zaspokojenia pozafinansowych potrzeb ludzkich, takich jak potrzeby: intelektualne, duchowe, psychiczne i społeczne.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Wieloaspektowa problematyka pracy rozpatrywana w naj-ważniejszych wymiarach życia człowieka, takich jak: duchowy, psychiczny i egzystencjalny.

 • Chrześcijański etos pracy i zarządzanie oparte na wartościach biblijnych.

 • Etyka pracy, pracodawców i pracowników.

 • Wyzwania współczesnego rynku pracy, m.in. takie jak: bezrobocie, przedmiotowe traktowanie pracowników, „wyścig szczurów”, nieetyczne stosunki pracy i deprecjacja pracowników po 50-tce.

 • Nowe perspektywy startu zawodowego i kariery dla młodych ludzi.

ADRESACI

 • Pracodawcy i przedsiębiorcy

 • Dyrektorzy HR

 • Doradcy zawodowi

 • Pośrednicy pracy

 • Pracownicy urzędów pracy

 • Pracownicy pomocy społecznej

 • Pracownicy Caritas

 • Dyrektorzy szkół, nauczyciele

 • Naukowcy zainteresowani problematyką pracy

 • Nauczyciele akademiccy

 • Wychowawcy młodzieży

 • Katecheci

 • Duszpasterze

 • Studenci

 • Młodzież ze szkół średnich

 • Osoby poszukujące pracy/chcące zmienić pracę

ORGANIZATORZY

KONTAKT

Hanna Szych, tel.: +48 530 433 868,

e-mail: hanna.szych@talithacum.org

PATRONATY HONOROWE

Kraków, 14 czerwca 2014 r (sobota),

obiekty Akademii Górniczo-Hutniczej.

TERMIN I MIEJSCE

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH