Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014
Konferencja Labor Omnia Vincit 2014

 L A B O R   O M N I A   V I N C I T

                I     K O N F E R E N C J A   O   P R A C Y   I   D L A   P R A C Y

                                                                                   14 czerwiec 2014, Kraków, AGH

Wykładowcy, prelegenci i uczestnicy paneli dyskusyjnych

 Poza prelegentami z kręgów akademickich, wystąpią (w panelach tematycznych) znani chrześcijańscy przedsiębiorcy

i pracodawcy a także doradcy zawodowi i inne osoby mające znaczący wpływ na relacje na rynku pracy.

Dr Leszek Rymarowicz (SIPRP)

    

Dr Adam Zadroga (KUL)

    

Wojciech Apel (G3S)

    

Ewa Bodzińska-Guzik (WUP Krkaów)

    

Maxymilian Bylicki (MIRIDAMOX)

    

Janusz Dziki (PZL Mielec)    

    

Edward Kuchta (Kompleks BUKOVINA Terma Hotel Spa)

    

Andrzej Martynuska (WUP Kraków)

    

Zdzisław Miara (Crown Financial Ministries)

    

Piotr Milczanowski (Fundacja Sternik / OPUS DEI)

    

Małgorzta Nowak (WUP Kraków)

    

Damian Redmer (Rozwojowiec.pl)

    

Tom Ruhan (Netia)

    

Judyta Syrek (STACJA7.pl)

Prof. dr hab. Jarosław Górniak (UJ)

    

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL)

     

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz (senator RP)

     

Prof. dr hab. Karol Klauza (KUL)

    

Prof. dr hab. Janusz Mucha (AGH)

    

Dr hab. Barbara Gąciarz, prof. nadzw. (AGH)

     

Dr hab. Maria Nawojczyk, prof. nadzw. (AGH)

     

Dr hab. Antoni Wontorczyk (UJ)

     

Dr hab. inż. Krzysztof Żaba (AGH)

     

Ks. dr Lucjan Bielas (UPJP2)

    

Dr Jerzy Kołodziej (coach)

    

Dr Roman Krzanowski (Fundacja Talitha Cum)

    

Ks. dr Marek Leśniak (UPJP2)

    

O. Ludwik Mycielski OSB (Klasztor Benedyktynów - Biskupów)